Att välja behandlingshem

Att välja behandlingshem till dig själv eller en närstående är en mycket svår och stressande process, men också en fantastisk resa då du är på väg att skapa en bättre framtid för dig själv, din vän och alla människor runt omkring dig. På behandlingshemmet Val-Bo tas du, från 18 år, emot av professionell och utbildad personal till socionomer för att få hjälp att komma på rätt väg, långt ifrån missbruk av narkotika eller alkohol.

Det är viktigt att du som blir placerad har all den information du kan behöva. Om du inte tidigare har gjort det så besök hemsidan valbobehandling.no för att läsa mer.

Vad är Val-Bo Behandlingshem?
Behandlingshemmet är ett hem för missbrukare och ligger i Norrköping. Här finns plats för ca 40 personer som söker behandling och vård för att komma över smitt missbruk och beroende. Boendet är alltid bemannat med kunnig personal och på plats finns tillgång till egen läkaren om så krävs.

Personalen är mycket utbildad för att du som blir placerad ska känna att du har hamnat rätt. Dom som jobbar på behanlingshemmet har över 20 års erfarenhet av denna typ av arbete och några har även en bakgrund från drogterapeut till beteendevetare eller socionom.

Vilka metoder används?
Dee metoder som används på behandlingshemmet är det välkända 12-stegs programmet.

När man använder sig av denna metod så menar man att man ska ta ett steg i taget, lära känna sig själv och vad man har för brister och försöka utveckla sig själv och se situationen för vad den är.

Alla stegen i programmen består av olika frågor som ska besvaras med hjälp av en sponsor. Sponsorn är en person som själv gått igenom alla steg och som nu blivit frisk från sitt missbruk.

Det första steget att ta är att erkänna att man behöver hjälp, både för andra, men mest för sig själv.

Därefter följer 11 st punkter som är uppbyggda enbart för att du ska få ett tillfrisknande.

Lycka till!

Uppsalas miljövänligaste städfirma

Miljömedvetenhet rör inte längre bara bilar och fabriker. Världen har blivit mindre och man kan inte längre blunda för hur saker och ting påverkar varandra. Sakta har denna medvetenhet också kommit in i hemmet. Vitvaror och kemikalier är svanenmärkta och man köper koncentrat och lokalt odlade grönsaker. Däremot är det inte lika vanligt när det gäller upphandlade tjänster. Hjälp i hemmet med bla städning är en av de sektorer som är lätt att bortse ifrån.

Kännetecknen
Städfirma Upppsala är det en hel del att se över. Till att börja med utfärdas det miljödiplomering till de tjänsteföretag som uppfyller alla krav. Det innebär också att personalen faktiskt blir miljöutbildade och inte bara att det används gröna produkter.Städfirmorna i sin tur måste tänka både på sig själva så väl som på sin kund. Det kan vara små saker som att ha refillsystem på toaletterna i stället för nya förpackningar varje gång, eller att planera jobben så att man använder transporter så ekonomiskt som möjligt.

Vad som verkligen skiljer
Ska man ha riktig koll på sitt städbolag ska man titta efter Bra miljöval, Falken, Naturskyddsföreningen och Svanenmärken och fråga hur de hanterar avfall, val av kemikalier och produkter, logistik och transportmedel. Tänker man riktigt långsiktigt är återvinning av verktyg och andra hjälpmedel också viktigt. Genuint miljövänlig städservice är vad som kommer skilja dessa firmor åt i framtiden. Hur fort det kommer att gå är upp till kunderna.